جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 ریال600,000 ریال600,000 ریال600,000
.net 1 ریال600,000 ریال600,000 ریال600,000
.org 1 ریال600,000 ریال600,000 ریال600,000
.ir 1 ریال200,000 ریال200,000 ریال200,000
.co 1 ریال1,500,000 ریال1,500,000 ریال1,500,000
.biz 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.info 1 ریال600,000 ریال600,000 ریال600,000
.name 1 ریال450,000 ریال450,000 ریال450,000
.tel 1 ریال500,000 ریال500,000 ریال500,000
.me 1 ریال1,000,000 ریال1,000,000 ریال1,000,000
.tv 1 ریال1,600,000 ریال1,600,000 ریال1,600,000
.co.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.net.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.ac.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.gov.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.org.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.sch.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.id.ir 1 ریال120,000 ریال120,000 ریال120,000
.co.uk 2 ریال640,000 ریال640,000 ریال640,000
.org.uk 2 ریال640,000 ریال640,000 ریال640,000
.me.uk 2 ریال640,000 ریال640,000 ریال640,000
.asia 1 ریال600,000 ریال600,000 ریال600,000


Powered by WHMCompleteSolution