مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
میزبانی نامحدود وب - یکماهه - - فضای وب نامحدود
- ترافیک / پهنای باند نامحدود
- بانک اطلاعاتی MySQL نامحدود
- تعداد پست الکترونیکی نامحدود
- فضای پست الکترونیک نامحدود
- اکانت FTP نامحدود

دوساله نامحدود - - فضای وب نامحدود
- ترافیک / پهنای باند نامحدود
- بانک اطلاعاتی MySQL نامحدود
- تعداد پست الکترونیکی نامحدود
- فضای پست الکترونیک نامحدود
- اکانت FTP نامحدود

میزبانی نامحدود وب - یکساله - - فضای وب نامحدود
- ترافیک / پهنای باند نامحدود
- بانک اطلاعاتی MySQL نامحدود
- تعداد پست الکترونیکی نامحدود
- فضای پست الکترونیک نامحدود
- اکانت FTP نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.78.121) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution